Podmínky užívání a registrace

Náš web Foto-Modelky.cz je webovým modelingovým serverem. Umožňuje zájemcům o práci v modelingu, modelkám a modelům, fotografům a modelingovým agenturám veřejně se prezentovat a zároveň jim umožnuje vzájemně komunikovat za účelem spolupráce v modelingu.

Uživatelské profily

Na základě bezplatné registrace vám vytvoříme uživatelským profil. Ten si můžete po doplnění dalších údajů a fotografií aktivovat, čímž dojde k jeho zveřejnění na serveru. Od okamžiku aktivace je profil veřejně zobrazován a je přístupný všem registrovaným uživatelům i neregistrovaným návštěvníkům serveru Foto-Modelky.cz i jeho dceřiných webů a prezentací. Server je stejně jako všechny ostatní weby na internetu indexován internetovými vyhledávači a váš uživatelský profil z nich bude po aktivaci veřejně přístupný. Uživatelský profil si můžete v nastavení kdykoli deaktivovat, čímž dojde k jeho stažení z veřejné části webu. Uživatelé s aktivními uživatelskými profily mohou být kontaktováni uživateli s jinými uživatelskými profily a také přímo námi. Veškeré právy vám budou zasílány na email, který byl vámi při registraci na server uveden.

Povinnosti uživatelů

  1. Uvádějte do svého profilu pravdivé informace, nepravdivé nebo nepřesné informace vás mohou u ostatních uživatelů poškodit.
  2. Vkládejte pokud možno kvalitní fotografie své osoby. Na server není dovoleno vkládat pornografické materiály. Minimální počet fotografií, který je potřebný pro aktivaci profilu, je jedna. Maximální množství není omezeno. Pamatujte ale, že méně je často více.
  3. Na server smíte nahrávat pouze fotografie, k jejichž užití a zveřejňováni jste oprávněni. Buď jste tedy jejich autorem, nebo vám k jejich užití dal autor souhlas, jinak je na server nahrávat nesmíte. Zveřejňovat na serveru fotografie, na kterých jsou zachyceny jiné osoby, je možné pouze s jejich souhlasem. Obecně smíte nahrávat pouze fotografie, které neporušují autorská práva a nezasahují pro osobnostních práv jiných osob.

Kontaktování modelek, modelů a fotografů

Registrovaní uživatelé mohou kontaktovat prostřednictvím serveru ostatní registrované uživatele. Obsahem zpráv mohou být pouze témata, která se týkají modelingu a vzájemné spolupráce, nikoli obtěžující a osobních vzkazy, zejména jimi nesmí být nabídky k seznámení. Veškeré odeslané zprávy jsou archivovány. Odesílání zpráv může být uživateli zablokováno a informace o porušení pravidel může být zveřejněna na černé listině.

Zasílání emailů

Registrovaným uživatelům mohou být ze strany serveru zasílány emaily. Jejich obsahem mohou být provozní informace týkající se serveru, zprávy od ostatních uživatelů a obchodní sdělení. Existence uživatelského profilu je podmíněna vašim souhlasem se zasíláním emailů, bez kterého není možné mít na serveru vlastní profil. Pokud se zasíláním emailů nebudete souhlasit, můžete kdykoli požádat o odstranění celého profilu.

Odstranění uživatelského profilu a fotografií

Kdykoli můžete požádat o odstranění uživatelského profilu ze serveru, které provedeme do dvou měsíců od doručení vaší žádosti. Ze strany serveru mohou být uživatelským profil i fotografie i bez předchozího upozornění odstraněny v případě, že bude zjištěno porušení právních předpisů či těchto pravidel.

Odpovědnost, ochrana autorských práv a osobních údajů

Server Foto-modelky.cz neodpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů, které mu byly poskytnuty uživateli. Provozní a technické možnosti neumožňují kontrolu oprávněnosti nakládání s autorskými díly a osobními údaji, které uživatelé na serveru zveřejňují. Pakliže dojde k porušení autorských práv nebo zásahu do osobnostních práv, server po upozornění učiní potřebné kroky a nelegálně zveřejněný obsah ze serveru odstraní. Server Foto-modelky.cz nesbírá osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Výjimku tvoří IP adresy, které jsou archivovány z bezpečnostních důvodů.